Мени


ДОКУМЕНТА


Електрична струја 2020.

- Обавештење о закљученом уговору ЈН 01/2020-ел.енергија

- Одлука о додели уговора ЈН 01/2020 - ел.енергија

- Питања и одговори ЈН 01/2020

- Конкурсна документација - електрична енергија, ЈН бр. 01/2020

- Позив за подношење понуда - електрична енергија, ЈН бр. 01/2020


Екскурзија 2019/2020.

-Обавештење о закљученом уговору-екскурзија 5-8.разреда

-Обавештење о закљученом уговору-екскурзија 1-4.разреда

-Одлука о додели уговора- екскурзија ученика у шк.2019-20.год, 02/2019

-Конкурсна документација-екскурзија ученика у шк.2019-20.год, 02/2019

-Позив за подношење понуда-екскурзија ученика у шк.2019-20.год, 02/2019


Електрична енергија 2019.

-Обавештење о закљученом уговору-електрична енергија, 01/2019

-Одлука о додели уговора - електрична енергија, 01/2019

-Конкурсна документација - електрична енергија , 01/2019

-Позив за подношење понуда-електрична енергија, 01/2019


Инвестиционо одржавање зграде 2019.

-Обавештење о закљученом уговору - Инвестиционо одржавање дела зграде ОШ "12.септембар" у Мајданпеку, ЈН бр.03/2019

-Одлука о додели уговора- ЈН бр.03/2019

-Измена и допуна КД - ЈН бр.03/2019

-Појашњења /питање и одговор за ЈН бр.03/2019

- Измена и допуна КД - ИСПРАВКА ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ

-Конкурсна документација - Инвестиционо одржавање дела зграде ОШ "12.септембар" у Мајданпеку

-Позив за подношење понуда - Инвестиционо одржавање дела зграде основног образовања ОШ "12.септембар" у Мајданпеку


Екскурзија 2018/2019.

-Одлука о измени уговора о јавној набавци- екскурзија ученика у шк.2018-19. партија број 1

-Обавештење о закљученом уговору-екскурзија ученика 1-4.разреда у шк.2018/19.години (партија 1)

-Обавештење о закњученом уговору-екскурзија ученика 5-8.разреда у шк.2018/19.години (партија 2)

- Одлука о додели уговора- екскурзија ученика у шк.2018/19.год.(2.партије)

-Конкурсна документација-Екскурзија ученика у шк.2018/19 год.(2 партије)

-Позив за подношење понуда-Екскурзија ученика у шк.2018/19.год(2 партије)


Електрична енергија

-Обавештење о закљученом уговору-ел.енергија

-Одлука о додели уговора-ел.енергија

-Конкурсна документација-ел.енергија

-позив за подношење понуда-ел.енергија


Екскурзија 2017/2018.

-Обавештење о закљученом уговору -екскурзија 5-8.разред у шк.2017-18.

-Обавештење о закљученом уговору-екскурзија 1-4.разред у шк.2017-18

-Одлука о додели уговора- екскурзија ученика у шк.2017/18.години

-Конкурсна документација -екскурзија ученика у шк.2017/18.години

-Позив за подношење понуда-екскурзија у шк.2017-18.години


Намештај за учионице

-Обавештење о закљученом уговору - намештај за учионице

-Одлука о додели уговора - намештај за учионице

- Одлука о измени уговора ЈН- ел.разводни ормани

-Конкурсна документација - намештај за учионице

- Позив за подношење понуда - намештај за учионице

- Обавештење о закљученом уговору


Електрична енергија

- Одлука о додели уговора ел.енергије

- КД Струја

- Позив за подношење понуда

- Одлука о додели уговора - електрични разводни ормани

- Питања и одговори у поступку јавне набавке 01/2017

- Конкурсна документација за јавну набавку

- Позив за подношење понуда

- Позив за подношење понуде


Екскурзија 2016/2017.

- КД Екскурзија 2016/2017.

- Рок за подношење понуда

- Одговори у вези екскурзије

- Одлука о додели уговора