Мени

Основна школа "Михајло Спорић" Мајданпек

Стари назив - Основна школа "12.септембар" Мајданпек

ПОДАЦИ О ШКОЛИ

Адреса: Пролетерска 49

Телефон: 030/588-000

Тел/факс: 030/581-057

мeјл: osmihajlosporicmpek@gmail.com

стари мeјл: os12sept@gmail.com - више није у функцији

 

Директор: Данијела Бранковић

 

ПОДАЦИ О САЈТУ

Дизајн сајта (Design by): Љубомир Филиповић, Дејан Адамовић

Аутор сајта (Developed by): Дејан Адамовић

Администратор сајта: Никола Милосављевић

 


 

АУТОРСКА ПРАВА

 

НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ДА НИ ЈЕДАН МАТЕРИЈАЛ СА ОВОГ САЈТА БУДЕ РЕПРОДУКОВАН ИЛИ СНИМЉЕН НА БИЛО КОЈИ НАЧИН ИЛИ БИЛО КОЈИМ СРЕДСТВОМ, УКЉУЧУЈУЋИ ФОТОКОПИРАЊЕ, СНИМАЊЕ ИЛИ ДРУГИ СИСТЕМ ПРЕСНИМАВАЊА ИНФОРМАЦИЈА, БЕЗ ДОЗВОЛЕ АУТОРА САЈТА.

Аутор сајта (Site developed by):
Дејан Адамовић
Email: sajtpr@gmail.com