Мени

Почетна страна

Најновије вести

УПИС ПРВАКА за школску 2023/2024. у Основну школу "Михајло Спорић", Majdanpek


Поштовaни родитељи будућих првaкa, обaвештaвaмо Вaс дa је у ОШ “Михајло Спорић” почелa пријaвa деце зa 1.рaзред.

Потребно је дa родитељ/стaрaтељ  попуни зaхтев сa дечјим и својим личним подaцимa ( име, презиме, ЈМБГ, aдресa стaновaњa) који ће добити у школи.

Нaшa школa нуди могућност продуженог борaвкa који је бесплaтaн и чијa је временскa оргaнизaцијa прецизно исплaнирaнa и оргaнизовaнa. Ученици ће у том периоду изрaђивaти домaће зaдaтке, рекреирaти се и бaвити рaзноврсним креaтивним aктивностимa. Зa ову врсту борaвкa обезбеђенa је посебнa просторијa којa је опремљенa и прилaгођенa потребaмa ученикa.

Реновирање школе

Захваљујући обезбеђеној одређеној количини новца, почиње комплетно сређивање унутрашњости школе које обухвата поправак зидова, кречење...


Овим радовима планирано је сређивање свих учионица, помоћних просторија као и свих ходника школе.

Постављено 09.01.2023.г

Опремање школе

У току је опремање школе новом рачунарском опремом и паметним таблама тако да од почетка наредног полугодишта ученици ће моћи да користе најновија техничка средства намењена образовању ученика.


Ученици наше школе могу бесплатно да користе интернет на целој територији Републике Србије у оквиру академске мреже АМРЕС.


Постављено 20.12.2022.г.


Телеком - "Стварамо знање"

Телеком Србија и ове године бесплатно поклања основним школама рачунарску опрему. 

Наша школа је ове 2022.г учествовала у Телекомовој акцији "Стварамо знање" и успела да се пласира међу 20 школа у Србији које ће бити опремљене новим информатичким кабинетом.

Желимо да се захвалимо свим добрим људима и ученицима који су својим гласовима омогућили да добијемо од Телекома нову дигиталну опрему.

Постављено 01.06.2022.г.

Информације

Пројекат "Микробит"

Наши ученици заједно са наставницима разредне и предметне наставе реализовали су разне пројекат везане за програмирањекао што су неки од њих: Микробит, Meet and Code
, Code Week, Кодирање без граница...

Детаљније можете погледати на следећој страни